Работа с daVinci Surgical System

“da Vinci Surgery International Workshops” Плевен 2011- видео клип

От 18 до 20 май 2011 в ТЕЛЕЦ-Плевен се проведе Трета Национална работна среща по роботизирана хирургия, част от “da Vinci Surgery International Workshops”. На работната среща беше демонстрирана най-новата двойно-конзолната „da Vinci Si“ хирургична система за роботизирана хирургия. Новата двойно-конзолна система позволява едновременна работа от двете командни конзоли, с възможност за колабориране между и обучение. Новата система…

Трета Национална работна среща по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията Плевен 2011

Трета Национална работна среща по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията Плевен 2011 Уважаеми Колеги, Горд съм да Ви съобщя за предстоящата Трета Национална работна среща по роботизирана хирургия с международно участие и практическа сесия по роботизирана хирургия в областта на гинекологията и урология, който е част от “da Vinci Surgery International Workshops” в Югоизточна…