Ретроперитонеоскопски операции в урологията – начален опит

Янев Кр., Георгиев М., Орманов Д., Димитров Пл., Василев В., Симеонов П., Панчев П. Клиниката по Урология, УМБАЛ”Акександровска” София РЕЗЮМЕ Ретроперитонеоскопският подход постепенно се превръща в метод на избор при редица урологични заболявания, измествайки класическата лумботомия. Анализираме и представяме първите случаи на урологични ретроперитонеоскопски операции, извършени в Клиниката по Урология на УМБАЛ ”Акександровска”. За периода…

Значението на предишни отворени операции при извършване ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия при рак на простатата

Генадиев Цветин Клиника по Урология УБ „Лозенец”, София РЕЗЮМЕ Целта на проучването е да определим значението на предишни хирургични операции при извършването на ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия (ЕЕРПЕ) при карцином на простатата. Общият брой на извършените ЕЕРПЕ в нашата клиника за периода януари 2008-юли 2009 г. е 19. От тях при 8 пациента е извършена…

Диагностична и терапевтична стойност на повторната трансуретрална резекция при повърхностни карциноми на пикочния мехур

Петков Ц., Салтиров Ил., Петкова К. Клиника по ендоурология и ЕКЛ Катедра по урология и нефрология МБАЛ ВМА, гр. София   РЕЗЮМЕ Въведение: Трансуретралната резекция (ТУР) на туморите на пикочния мехур е стандартно лечение на повърхностните тумори, последвана или не от адювантна интравезикална химиотерапия или BCG терапия. Повторната ТУР при повърхностни карциноми на пикочния мехур…

Биполярна резекция при ДПХ – начален опит и ранни резултати

Георгиев М., Янев К., Орманов Д., Василев В., Симеонов П., Панчев П. Катедра по Урология, Медицински Университет София, Клиника по Урология, УМБАЛ “Александровска” ЕАД РЕЗЮМЕ В настоящото проучване са включени общо 79 пациента за периода от време от 11.2006 – 08.2008г. Пациентите са на възраст от 55-78 г., средна 71 г. Основните клинични критерии за…

Ранни и късни усложнения след прилагането на трансвагинален слинг TVT-Secure’System по повод на стрес инконтиненция при жени

Янев Кр., Орманов Д., Георгиев М., Симеонов П., Димитров Пл., Василев В., Младенов Вл., Тимев Ал., Кирилов С., Панчев П. Клиниката по Урология, УМБАЛ”Акександровска”, София РЕЗЮМЕ Да се направи оценка на усложненията от прилагането на Gynecare, TVT-SECUR’System, като минимално инвазивна слингова оперативна техника за лечение на стрес инконтиненция при жени. Операцията бе приложена при седем…

Приложение GYNECARE, TVT-SECUR’SYSTEM за лечение на стрес инконтиненция при жени – ранни резулатати

Янев Кр., Орманов Д., Георгиев М., Симеонов П., Димитров Пл., Василев В., Младенов В., Тимев Ал., Кирилов С., Панчев П. Клиниката по Урология, УМБАЛ”Акександровска”, София РЕЗЮМЕ Цел. Да се направи оценка на ранните резултати от прилагането на Gynecare, TVT- SECUR’System, като минимално инвазивна слингова оперативна техника за лечение на стрес- инконтиненция при жени. Методи. Операцията…

Ретроперитонеоскопска уретеролитотомия при конкремети в горния уринарен тракт – начален опит

Янев Кр., Георгиев М., Орманов Д., Димитров Пл., Василев В., Кирилов С., Симеонов П., Панчев П. Клиниката по Урология, УМБАЛ”Акександровска”, София РЕЗЮМЕ Лапароскопската хирургия се прилага в различни области на урологичната практика, включително и при уретеролитотомия. От февруари 2007 до юли 2009година при 6 пациенти, от които 4 мъже и 2 жени, при средна възраст…

Ендоскопска екстраперитонеална екстракция на конкременти от пикочен мехур – ендоскопско „sectio alta“

Генадиев Цветин, Гайдаров Даниел, Велева Валя, Петров Петьр Клиника по Урология, УБ “Лозенец”, София РЕЗЮМЕ Литотомията е оперативен метод за екстракция на конкременти от пикочен мехур. Първият достъп е извършен през перинеума. Супрапубичната или така наречената „Висока операция” навлиза в практиката в началото на 18 век. Днес с развитието на техниката е възможно разтрошаването на…

Случай на рядък бъбречен тумор – карцином на събирателните каналчета

Беловеждов В., Стайков Дм., Иванов Г., Здравчев Ст.*, Старибратова Д., Шопов А.* Катедра по обща и клинична патологишя *Катедра по урология МУ – Пловдив РЕЗЮМЕ: Карциномът на събирателните (на Белини) каналчета е рядък бъбречен тумор. Честота му е едва 1 % от злокачествените ренални неоплазии. Произхожда от епитела на събирателните каналчета. Морфологичният му строеж е…