Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“

Клиниката по урология е водеща за страната урологична структура, предоставяща високо качествена и ефективна специализирана болнична помощ. Осъществявя непрекъснато повишаване качеството на живот на пациентите, чрез съвременна диагностика, прилагане на високоефективни и безопасни методи на лечение. Предоставя безотказно, своевременно и качествено високо специализирана урологична медицинска помощ на населението от гр. София и от страната. Утвърдена…

European Institute of TeleSurgery

В EITS (Европейски институт по телехирургия) се предлага пълна гама от курсове по минимално инвазивна хирургия. Специалностите, обхванати включват: общи и храносмилателни хирургия, урология, гинекология, педиатрично, съдови, ендокринни, стомашно-чревни ендоскопия техники за интервенция, N.O.T.E.S (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), артроскопия и неврологията. EITS курсовете включват теоретични презентации и излъчва на живо на оперативни ентервенции в…

WebSurg.com – виртуален хирургически университет

WebSurg.com е виртуален хирургически университет, достъпен от всяка точка на света чрез интернет. Концепцията WebSurg бе дадено от Prof. Jacques Marescaux и неговия екип от Европейския институт за телехирургия (EITS) в Страсбург, Франция. Нашата цел е да предоставим на хирургическата общност, научни дружества, лечебни заведения и индустрии, първо, по целия свят, онлайн обучение по хирургия,…

Европейска Асоциация по Урология (EAU)

EAU представлява водещ авторитет в Европа по отношение на урологичната практика, научни изследвания и образование. Над 13 000 медицински специалисти се присъединиха към редиците и, за да подпомогнат създаването на ориентирани към бъдещето решения за постоянно усъвършенстване, професионалното израстване и споделяне на знания. EAU осигурява обучение, стимулира научните изследвания и предавания на информация. С научните си публикации EAU насърчава на дискусията, а нейните експертни препоръки  водят уролозите в ежедневната им практика практика. www.uroweb.org

Списание „Journal of Urology“

Официаленото списание на Американската Урологична асоциация (AUA), а най-четенито и често цитирано списание в областта. Journal of Urology® носи твърдо покритие на клинично значимо съдържание, необходими за престоя в челните редици на динамичната областта на урологията. Това премиер списанието представя разследване проучвания по важни области на научни изследвания и практика, изследване статии с кратък condensations…

Списание „European Urology“

European Urology е официалното списание на EAU и един от най-престижните урологични форуми в продължение вече на 35 години, като в момента се чете от повече от 20 000 уролози по целия свят. С импакт фактор 7.667, списанието се превърна от водеща научна публикации в областта на урологията. В сайта на списанието можете да откриете…

Британската Асоциация на Хирурзите Уролози (BAUS)

Британската Асоциация на Хирурзите Уролози е основана през 1945 г. и съществува, за да насърчава най-високите стандарти на практика в урологията, в полза на пациентите, чрез насърчаване на образованието, научните изследвания и клинични постижения. BAUS е благотворителна организация и квалифицирани лекари, практикуващи в областта на урологиятя могат да кандидатстват за членство в нея. Предвижда се,…

Американска Урологична Асоциация (AUA)

През февруари 1902 г., група от осем членове на Ню Йоркското Генито-Уринарно Дружеството се срещат и основават Американската Урологична Асоциация (AUA). В своите 108 години на съществуване, AUA е нараснал до над 17 000 членове по целия свят и подпомага своите членове чрез популяризиране на най-високите стандарти на урологични грижи, акцент върху образованието и научните…