nikolaiНиколай Терзиев, 31 години, от София със запушен бъбрек от голям камък с размери 3 см. в леченчето и 2 камъка в с размери 1.5 см в чашките на бъбрека. Извършено лазерно разбиване на големия камък в легенчето и екстракорпорална литотрипсия на бъбречните камъни.

„Д-р Василев е най-добрият уролог. Благодаря за грижите и отличната работа“