Лечението на рака на простатата се определя от два основни фактора – степента на злокачественост и стадия на развитие на ракови процес.

Степента на злокачественост означава до каква степен раковите клети са се „изродили“ спрямо нормалните простатни клетки. Това се измерва от патоанатомите и се означава с т.нар Глисън скор. Той варира в границите 2 – 10.

Стадият на развитие на раковия процес се определя от това дали раковият процес е излязъл от рамките на органа и дали има метастази. Той се определя чрез образни изследвания – скенер или ядрено магнитен разонанс, както и костна сцинтиграфия, при подозрение за костни метастази.

Видовете лечение на рака на простата могат да бъдат: активно наблюдение, оперативно премахване на простатата (радикална простатектомия), брахитерапия, лъчелечение и хормонално лечение. Целта на лечението може да бъде пълно излекуване (радикално) или ако това не е възможно – поддържащо (палиативно). Пълно излекуване може да се постичне само в ранните стадии, чрез оперативно лечение или чрез лъчетерапия.

Активно наблюдение

В редки случаи, при склонни на това пациенти може да се предприеме изчаквателно поведение. Най-често това са млади мъже, в много ранен стадий, които се страхуват от евентуалните усложнения на радикалното лечение и при които то може да се отложи до появата на повишена туморна активност, повишаване на ПСА или задълбочаване на хистологичната картина.

В останалите случаи, рака би трябвало да се лекува активно и в зависимост от стадия на болестта могат  самостоятелно или в комбинация да се използват:

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ЛЪЧЕТЕРАПИЯ
ХОРМОНОТЕРАПИЯ

 

Автор: Д-р Васил Василев – Уролог

pregled-pri-urolog-dr-vassilev

Допълнителни статии за рак на простатата:

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Публикуане