Тумори на бъбреците – съвременни методи за диагностика и лечение

В днешното интервю на Д-р Александър Кръстанов, гл. асистент в Клиниката по Урология на УМБАЛ „Александровска“ , ще поговорим за едно опасно урологично заболяване, а именно тумора на бъбрека. В този разговор се надявам да уточним някои важни въпроси, както по отношение на диагностиката на това заболяване, така и по отношение на съвременните методи и…

КАТ на тумор на бъбрека

Интересен клиничен случай на тумор на бъбрека

Проф. П. Панчев, Д-р Вл. Младенов, Д-р В. Василев, Д-р Ал. Кръстанов; Д-р А. Еленков Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“ и Българска Асоциация на Младите Уролози Касае се за пациент на 20 години, при когото на повод на сериозен инцидент на макроскопска, безболкова хематурия е направен КАТ на корем и малък таз. Открива се голяма…

тумор на бъбрека

Рак на бъбрека

Ракът на бъбрека или бъбречно-клетъчният карцином представлява 2-3% от всички ракови заболявания. Той е най-честото туморно образование на бъбрека (доброкачествени или злокачествени) и представлява 85-90% от всички злокачествени тумори на бъбреците. Среща се малко по-често при мъжете и риска е най-голям във възрастта между 60-70 години. Тютюнопушенето, затлъстяването и артериалната хипертония са фактори, които могат…

Тумори на бъбрека и горните пикочни пътища – история и съвременност

Тумори на бъбрека и горните пикочни пътища Проф. Д-р Петър Панчев, дмн , Доц. Красимир Янев, дм Катедра Урология Медицински Университет ,София Научете ще за тумори на бъбреците

Доброкачествени тумори на бъбреците

Всяка анормална формация в тялото се нарича тумор. Туморите могат да бъдат доброкачествени (неракови) и злокачествени (рак). Злокачествените тумори, за разлика от доброкачествените, могат да прорастват и инвазират в съседните тъкани, както и да се разпространяват в други далечни органи – т.нар. метастазиране. Оставени без лечение, злокачествените тумори могат да са с фатален изход. Обикновено доброкачествените…

Случай на рядък бъбречен тумор – карцином на събирателните каналчета

Беловеждов В., Стайков Дм., Иванов Г., Здравчев Ст.*, Старибратова Д., Шопов А.* Катедра по обща и клинична патологишя *Катедра по урология МУ – Пловдив РЕЗЮМЕ: Карциномът на събирателните (на Белини) каналчета е рядък бъбречен тумор. Честота му е едва 1 % от злокачествените ренални неоплазии. Произхожда от епитела на събирателните каналчета. Морфологичният му строеж е…