Диагностична и терапевтична стойност на повторната трансуретрална резекция при повърхностни карциноми на пикочния мехур

You are here:
Go to Top