Как се поставя диагнозата?

Обичайно пациентите търсят лекарска помощ по повод на проблемите с уринирането, без да знаят дали имат увеличена простата или не.

Симптомите, описани в предходната част, могат да са следствие на ДПХ (т.е. на старческото увеличаване на простатата), но и на други заболявания, което налага по време на прегледа при уролог да се направят допълнителни изседвания, за да се постави диагнозата. Рутинно прегледът на простата включва – разговор с пациента, изследване на ПСА, ехография, ректално туширане:

Разговор с пациента

Разговорът с пациента е изключително важен, тъй като той позволява на уролога да се запознае с конкретните оплаквания на пациента. При едни мъже може да преобладават симптомите на запушване на мехура, при други може това да са симптоми на съхранение на урината, при трети да са налице и двете групи, което има голямо значение за по-нататъшната терапия.
За улеснение, както на уролозите, така и на пациентите в ежедневната практика е въведен специален въпросник (Международен Простатен Симптоматичен Индекс), който дава количествена оцека и обективизира тежестта на симптомите. Резултати се групират както следва:

  • 0 до 7 – Леко изразена симптоматика
  • 8 до 19 – Умерено изразена симптоматика
  • 20 до 35 – Тежко изразена симптоматика

Ехография на простата
Ехографията на простатата е най-използваното и базисно изследване при проблеми с уринирането и представлява основна част от прегледа при проблеми с простатата. Съвременните ехографски апарати позволяват бързо, лесно, безопасно и безболезнено за пациента уролога да определи размерите, формата и консистенцията на простатата, както и да добие по-точна и ясна информация за състоянието на пикочния мехур и бъбреците.

Ректално туширане
Това е единственият метод, който позволява на уролога да усети простата и да определи нейната плътност, подвижност и консистенция. Методът все още е незаменим и нужен, въпреки наличието на модерни образни изследвания, които обаче няма как да заменят тактилния усет. Изследването не е приятно, но мъжете не трябва да го отказват, тъй като понякога рак на простата се открива само при туширането, чрез напипване на уплътнен участък, при нормални други изследвания.

rektalno-tushirane

Изледване на ПСА

Ежегодното изследване на Простатно Спацифичния Антиген е важно, тъй като това е лесен и бърз начин за проследяване на рисковата за рак на простата група мъже. Изледването става, чрез вземане на кръв от вената, като резултатът най-често е готов след часове. Нормалната стойност е под 4 ng/ml и всеки по-висок резултат е препоръчително да бъде уточнен, тъй като реално това е първата предупредителна „червена“ лампичка“ за рак на простатата. (Научете още за ПСА)

Диагнозата Доброкачествена Простатна Хиперплазия (ДПХ) се поставя от уролог, след разговор и преглед на пациента, с които се установява състоянието на простатата – увеличена или не, наличие и тежест на оплакванията, както и да се изключи съмнение за рак.

ЛЕЧЕНИЕ НА УВЕЛИЧЕНАТА ПРОСТАТА

Още за диагностиката на простатата:

Вижте всички статии