Използване на флуоресцентна светлина (PDD) при диагностиката и лечението на туморите на пикочния мехур

  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СОФИЯ УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „АЛЕКСАНДРОВСКА” КАТЕДРА ПО УРОЛОГИЯ Д-Р ВАСИЛ ДИАНОВ ВАСИЛЕВ   АВТОРЕФЕРАТ на Дисертационен труд на тема  „Използването на флуоресцентна светлина (PDD) при диагноситката и лечението на туморите на пикочния мехур”, за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” 27.09.2013     СЪДЪРЖАНИЕ   1. ВЪВЕДЕНИЕ …

Варненски Урологични Дни – 19-21 септември 2013

СДРУЖЕНИЕ „ВАРНЕНСКИ УРОЛОГИЧНИ ДНИ” „БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО“ – СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МБАЛ „СВЕТА АННА – ВАРНА” АД УРОЛОГИЧНА КЛИНИКА ДОЦ. Д-Р ЛИДИЯ ПЕТКОВА, д.м.     ПРОГРАМА XXV-ти ВАРНЕНСКИ УРОЛОГИЧНИ ДНИ 19-21 СЕПТЕМВРИ 2013     19 септември 2013 г. 14.00 – 18.00 ч. – Регистрация във фоайето на х-л “Хелиос СПА” и…