dr-iotovski-lichna

Д-р Кръстанов завършва медицина през 2010 год. в МУ- София. През 2011 год. печели докторантско място в УМБАЛ “Александровска“ и започва работа в Клиниката по Урология. През 2016 год. защитава дисертационен труд на тема “ Парциална резекция при тумори на бъбреците“. През 2017 год. успешно придобива специалност по урология. През същата година Д-р Кръстанов печели асистентско място в МУ София, Катедра по Урология. От 2019 година Д-р Кръстанов се присъедини към екипа и активно работи в Урологичния Център „Д-р Василев“.

Д-р Кръстанов има интереси в следните области на урологията:

 • Лазерно разбиване на камъни в бъбреците и уретерите;
 • ЕКЛТ ( Екстракорпорална Литотрипсия);
 • Съвременни методи в лечението на стриктурите на уретера;
 • Ендоскопскимедоди в лечението на ДПХ;
 • Ендоскопски методи за лечение на злокачествени заболявания на пикочния мехур;
 • Андрология;
 • Органо-съхраняващи операции при тумори на бъбреци.

Допълнителни квалификации:

 • Курс по Eкстракорпорална Литотрипсия – София- (2012)
 • Курс по интервенционален ултразвук в Урологията- София-(2012)
 • Management of small renal masses – Milano, Italy – (2013)
 • Endoscopic treatment of ureteral strictures with Allium stent- Berlin, Germany – (2018)
 • Курс по роботизирана хирургия в Урологията – Плевен- (2017)
 • Курс по лапароскопия в Урология – Плевен- (2018)
 • Master class of management of LUTS – Prague, Austria (2019)

 

Членства в организации:

 • Българско Урологично Дружество (БУД)
 • Европейска Асоциация по Урология (EAU)
 • Българска Асоциация на младите Уролози (BAYU)

Допълнителни курсове:
– Курс за придобиване на правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични процедури под рентгенов контрол
– Курс за ултразвукова диагностика в урологията
– Курс по Екстракорпорална литотрипсия
– Курс по методология на научните изследвания
– Курс по лапароскопска урология – Румъния

Урологичен Център „Д-р Василев“

тел. 0898 765 649

ул. Г.С. Раковски №186, София