dr-angel-elenkov-301Д-р Ангел Еленков завършва Медицина в Медицински Университет гр. София през 2011 год.

От 2012 е специализира Урология в Клиниката по Урология, УМБАЛ „Александровска“ и едновременно е редовен докторант към Катедрата по Урология, Медицински Университет – София, по тема „Оперативни интервенции при уротелни тумори на горните пикочни пътища“.

От 2013 год. е сътрудник и консултан по урология към Urology.bg.

Дейности и професионални интереси:

-Ендоскопска урология

-Лазерно разбиване на каъни в бъбреците и уретерите

-Онкоурология

-Андрология