В този раздел, ще разгледаме възможностите за лечение на камъни в бъбреците и уретерите. Важно е да отбележим, че не всеки камък задължително налага лечение, а избора на конкретен метод е индивидуален за всеки случай и зависи от много фактори:

  • Тежестта и вида на оплакванията
  • Големината и разположението на камъка
  • Състояние на бъбрека и пикочо-отделителната система

Голяма част от камъните в уретера се изхвърлят с урината спонтанно, като общото правило е колкото е по-малък и разположен по-близо до пикочния мехур, толкова по-лесно и безболезнено излиза. Понякога елиминирането на конкремента може да отнеме известно време, както и да предизвика бъбречна криза, като лечение се налага едва в тези случаи. То може да бъде:

Медикаментозно (консервативно) лечение

Най-често при консервативното лечение, освен болкоуспокояващи се прилагат медикаменти, които да улеснят елиминирането на конкрементите – т.нар. медикаментозно експулсивна терапия.

Активно лечение

В случаите, когато консервативното лечение е неефективно, могат да се използват допълнителни методи, които са разгледани по-нататък в раздела:

Разбиване с ултразвук (литотриптор)

Разбивенто с ултразвукови ударни вълни е най-използвания, най-безболезен и най-безопасен метод за лечение на камъните. С него могат да се третират успешно конкременти както в бъбреците, така и в уретерите, като единственото ограничение е размера на камъка, тъй като метода е ограничен до камъни с размери под 2 см.

Лазерно разбиване на камъни

При лазерното разбиване с помощта на специални инструменти, под упойка, проникваме през естествените отвори на тялото и достигаме директно до камъка в бъбрека или уретера, като за раздробяването му използваме енергията на лазерен лъч. Метода е много ефективен и позволява лечение на камъни запушващи уретера и камъни до 3 см в бъбрека.

Перкутанна нефролитотомия

Това е най-инвазивния от трите метода, при който през малка дупка на хълбока, в условията на обща анестезия проникваме директно в бъбрека, за да разбием и едновременно извадим пърченцата от камъка. Този метод намира приложение при най-големите камъни в бъбреците с размери над 3 см, където ултразвуковото и лазерното разбиване са неприложими.

През последните години прогреса в технологиите позволи въвеждането на различни лазерни и ендоскопски методи за лечение на камъните. Отворените операции се налагат все по-рядко и то в случаите на много големи камъни, придружени с усложнения и малформации в бъбрека. и През 21 век вече разполагаме и с опита и с технологиите бързо и безкръвно да остраним камъните в бъбреците, уретерите и пикочния мехур.

Автор: Д-р Васил Василев

kamani-bunreci-pregled-lechenie-900x300