Проф. Снежина Василева завършва Медицински Университет – гр. Варна, където като редовен аспирант в Катедрата по дерматология защитава дисертация върху имунология на псориазиса и придобива специалност по кожни и венерически болести. По-голямата част от професионалния й път, обаче, преминава в Катедрата по дерматология към Медицински Университет – София, където е последователно главен асистент, доцент и професор.

Специализира във Франция в най-реномираните университетски дерматологични клиники в Лион и Париж и работи като Аttaché étranger в Болницата Сен-Луи в Париж. Внедрява придобитите знания и умения в областта на имунодерматологията у нас. В продължение на дълги години завежда Лабораторията по имунофлуоресценция на кожата и отделението по Автоимунни дерматози в Кожната клиника на Универстетска болница “Александровска”, София.

  • Професор към Катедра по Дерматология, МУ – София
  • Член на борда на Българското Дерматологично Дружество (БДД)
  • Председател на Експертна Група по Булозни Дерматози към БДД
  • Член на борда на European Academy of Dermatology and Venereology  (EADV)
  • Член на Европейска работна група по Автоимунни булозни дерматози към EADV
  • Член на борда на International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD)
  • Член на редакционния борд на списанията Clinics in Dermatology, SkinMed, Dermatologic Therapy, International Journal of Women’s Dermatology, Дерматология и Венерология, Дермато-Онкология, GP News, Journal of IMAB

Носител е на наградата „Проф. Константин Чилов” на Медицински Университет-София и на наградата „Богомил Берон” на БДД.
Участва в международни научни проекти по въпросите на автоимунните булозни дерматози. Автор е на над 230 статии в международни и български периодични издания и над 400 участия в конгреси и конференции в чужбина и България. Има участия в над 30 монографии и учебници предимно в чужбина и е цитирана над 3000 пъти в световната дерматологична литература. Главен редактор е на 2 монографии в САЩ. Поканен лектор е на Американската Академия по Дерматология и ЕАДВ.

Основни научни направления – булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид, булозна епидермолиза), съединително-тъканни заболявания на кожата, лекарствени дерматози, псориазис, атопичен дерматит и други инфламаторни дерматози, акне, розацея, алопеции, инфекциозни дерматози.

За връзка с Проф. Василева

Урологичен Център „Доц. Василев“

тел. 0898 765 649, ул. Пчела №8, София