Безплатни прегледи за пациентите с бъбречно-каменна болест

България е ендемичен район за бъбречно-каменната болест. Поради неясната етиология на заболяването особена важност придобиват профилактичните и метафилактичните мерки. При правилно лечение и стриктно спазване на профилактика, повторната поява на бъбречно-каменната болест би могла да бъде предотвратена в над 70% от случаите. В България има утвърден Европейски протокол за диагностика, лечение и профилактика на бъбречно-каменната…