25 години Екстракорпорална литотрипсия в България

25 години Екстракорпорална литотрипсия в България Камъните в бъбреците и уретерите са много често срещано заболяване, а екстракорпоралната литотрипсия (ЕКЛТ) или извънтелесното разбиване е най-използваният метод за лечението им. Това е метод, при който конкрементите се раздробяват от ударни вълни, произведени извън тялото на пациента от специална машина наречена литотриптор. Ежегодно хиляди пациенти в България се…

Мъжкото репродуктивно и сексуално здраве

Мъжкото репродуктивно и сексуално здраве Проф. Д-р Й. Узунова, Д-р Ал. Заимов, Д-р С. Рангелов Болестите на мъжката полова система са често срещани и засягат предимно млади мъже в активна и репродуктивна възраст, а раздела от урологията, който се занимава с тях се нарича андрология (от гръцки andros – мъж). Подобно на гинекологията при жените,…

Тумори на бъбрека и горните пикочни пътища – история и съвременност

Тумори на бъбрека и горните пикочни пътища Проф. Д-р Петър Панчев, дмн , Доц. Красимир Янев, дм Катедра Урология Медицински Университет ,София Научете ще за тумори на бъбреците

Доброкачествена простатна хиперплазия – заболяване или прогресиращо състояние

Увеличената простата, наричана още Доброкачествена Простатна Хиперплазия (ДПХ) е едно от най-честите заболявания на мъжете в напреднала възраст и заема голяма част от урологичната дейност. Практически 50% от мъжете над 60 години имат ДПХ, а на 90 години случаите може да са над 80%. Разрастването на простата води до притискане и стеснение на уретрата, която праминава…