Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“

Клиниката по урология е водеща за страната урологична структура, предоставяща високо качествена и ефективна специализирана болнична помощ. Осъществявя непрекъснато повишаване качеството на живот на пациентите, чрез съвременна диагностика, прилагане на високоефективни и безопасни методи на лечение. Предоставя безотказно, своевременно и качествено високо специализирана урологична медицинска помощ на населението от гр. София и от страната. Утвърдена…