rak-pikochen-mehur-himioterapia

[printfriendly]
При рака на пикочния мехур, освен оперативно лечение, в комбинация или по отделно могат да се използват и други, нехирургични методи:

Интравезикална (вътремехурна) химиотерапия

Според “правилата на изкуството”, Ту-Тур е метод, с който радикално биха могли да се отстранят Та и Т1 туморите. Независимо от оперативния подход, тези тумори често рецидивират или прогресират към мускулно-инвазивен стадий. Голямата вариабилност и високата честота на рецидивите  след Ту-ТУР свидетелства, че резекцията сама по себе си не винаги е достатъчна и е необходима допълнителна химиотерапия при тези пациенти. Тя се извършва чрез периодично вкарване в мехура на химиотерапивтик, който престоява средно около 1 час, след което се изпикава.

Двата основни медикамента, които се използват в практиката са Мitomycin – при по-малково рисковите случаи и имунотерапия с Bacillus Calmette-Guérin (BCG) – при по-високо рисковите случаи.

Механизма на действие на двата вида медикамнта е различен, но целта е една – унищожаване на евентулно пропуснатите по време на трансуретрална резекция малки туморни формации, от които в последствие може да се развие рецидив. В същността си митомицинът е цитостатик, които убива раковите клетки, докато BCG е силен имуностимулатор, който активира имунната система, която от своя страна унищожава раковите клетки.

Доказано е, че прилагането на вътремехурна имунотерапия с BCG намалява риска от рецидив и прогресия на туморите на пикочния мехур.

Системна химиотерапия

Освен локалната химиотерапия, при пациенти след радикална цистектомия и  рТ3/4 и/или позитивни лимфни възли без наличие на далечни метастази, може да се проведе и системна (венозна) химиотерапия, но все още е дискутируема, като от данните от проведените клинични проучвания липсват доказателства в полза на рутинната и употреба.

Лъчетерапия

Лъчетерапия може да бъде алтернатива за лечение при пациенти в напреднал мускулно-инвазивен стадий (T2-4 N0 M0) на рак на пикочния мехур, неподходящи за хирургично лечение (цистектомия). Също така лъчелечение може да се приложи с цел спиране на кървенето при пациенти с инвазивни тумори, при които това не може да се постигне чрез трансуретрални манипулации.

Автор: Д-р Васил Василев – уролог

Ако имате въпроси за рака на пикочния мехур?

4 коментара
 1. Михайлова

  Здравейте , искам да попитам при папиларен карцином на пикочния мехур Та стадий G1 голяма ли е вероятността от рецидив и метастазиране 😕 Благодаря !

 2. Здравейте Михайлова,
  При правилно поставена диагноза и адекватно лечение, рисковете от рецидив се намаляват.Във вашия случаи Та стадий G1 тумора е ограничен в епителя и нараства бавно.
  Успех!

 3. Тодоров

  88-годишен мъж с кървениста урина и непрекъснати позиви, насочен от урология след доказан хистологично карцином на пикочния мехур към локална химиотерапия. Предвид възрастта си, ще я понесе ли? Има ли алтернатива за лечение. След компютърна томография на таза няма данни за метастази, нито увеличени лимфни възли. Благодаря!

 4. Здравейте Тодоров,
  Ако тумурът е премахнат е добре да се проведе лечението. То е локално и се влива вътре във мехура
  Успех!

Задайте ни въпрос

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit