Биполярна резекция при ДПХ – начален опит и ранни резултати

Георгиев М., Янев К., Орманов Д., Василев В., Симеонов П., Панчев П. Катедра по Урология, Медицински Университет София, Клиника по Урология, УМБАЛ “Александровска” ЕАД РЕЗЮМЕ В настоящото проучване са включени общо 79 пациента за периода от време от 11.2006 – 08.2008г. Пациентите са на възраст от 55-78 г., средна 71 г. Основните клинични критерии за…

Ранни и късни усложнения след прилагането на трансвагинален слинг TVT-Secure’System по повод на стрес инконтиненция при жени

Янев Кр., Орманов Д., Георгиев М., Симеонов П., Димитров Пл., Василев В., Младенов Вл., Тимев Ал., Кирилов С., Панчев П. Клиниката по Урология, УМБАЛ”Акександровска”, София РЕЗЮМЕ Да се направи оценка на усложненията от прилагането на Gynecare, TVT-SECUR’System, като минимално инвазивна слингова оперативна техника за лечение на стрес инконтиненция при жени. Операцията бе приложена при седем…