OMNIC TOCAS® (Tamsulosin hydrochloride) в комплексното лечение на уролитиазата

Георгиев М., Орманов Д., Василев В., Бонев К., Димитров П., Младенов В., Янев К., Филев А., Симеонов П., Панчев П. УМБАЛ „Александровска“, Клиника по Урология РЕЗЮМЕ: Цел: Да проведем рандомизирано проучване за определяне на ролята на OMNIC TOCAS® (Tamsulosin hydrochloride) като адювантна терапия при провеждане на екстракорпорална литотрипсия (ЕКЛТ) на бъбречни и уретерни камъни. Материали…

Цистопростатектомия – методи за уринна деривация, показания, предимства и недостатъци, резултати

Салтиров Ил., Драгиев Д., Николов Св., Василев Вл., Василев Д., Петков Ц., Петкова Kр. Катедра Урология и Нефрология МББАЛ – София, Военномедицинска академия РЕЗЮМЕ Въведение: Заместването на пикочния мехур с резервоар от илеум след радикална цистопростатектомия се явява разумно решение за повишаване на качеството на живот при селектирани пациенти. Предимствата се изразяват в липса на…

Ендоскопска екстрапериториална радикална простатектомия – първи резултати

Генадиев Цв., Гайдаров Д., Велева В. Университетска болница “Лозенец”, София РЕЗЮМЕ: Предстяваме нашите първи пет случая на ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия при карцином на простатата. За периода януари – декември 2008 в нашата клиника извършихме ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия (ЕЕРПЕ) при 5 мъже с биопсично доказан простатен карцином стадий T1c дo T2b. Приложихме оперативната техника…