Приложение GYNECARE, TVT-SECUR’SYSTEM за лечение на стрес инконтиненция при жени – ранни резулатати

Янев Кр., Орманов Д., Георгиев М., Симеонов П., Димитров Пл., Василев В., Младенов В., Тимев Ал., Кирилов С., Панчев П. Клиниката по Урология, УМБАЛ”Акександровска”, София РЕЗЮМЕ Цел. Да се направи оценка на ранните резултати от прилагането на Gynecare, TVT- SECUR’System, като минимално инвазивна слингова оперативна техника за лечение на стрес- инконтиненция при жени. Методи. Операцията…

Ретроперитонеоскопска уретеролитотомия при конкремети в горния уринарен тракт – начален опит

Янев Кр., Георгиев М., Орманов Д., Димитров Пл., Василев В., Кирилов С., Симеонов П., Панчев П. Клиниката по Урология, УМБАЛ”Акександровска”, София РЕЗЮМЕ Лапароскопската хирургия се прилага в различни области на урологичната практика, включително и при уретеролитотомия. От февруари 2007 до юли 2009година при 6 пациенти, от които 4 мъже и 2 жени, при средна възраст…

Ендоскопска екстраперитонеална екстракция на конкременти от пикочен мехур – ендоскопско „sectio alta“

Генадиев Цветин, Гайдаров Даниел, Велева Валя, Петров Петьр Клиника по Урология, УБ “Лозенец”, София РЕЗЮМЕ Литотомията е оперативен метод за екстракция на конкременти от пикочен мехур. Първият достъп е извършен през перинеума. Супрапубичната или така наречената „Висока операция” навлиза в практиката в началото на 18 век. Днес с развитието на техниката е възможно разтрошаването на…

Случай на рядък бъбречен тумор – карцином на събирателните каналчета

Беловеждов В., Стайков Дм., Иванов Г., Здравчев Ст.*, Старибратова Д., Шопов А.* Катедра по обща и клинична патологишя *Катедра по урология МУ – Пловдив РЕЗЮМЕ: Карциномът на събирателните (на Белини) каналчета е рядък бъбречен тумор. Честота му е едва 1 % от злокачествените ренални неоплазии. Произхожда от епитела на събирателните каналчета. Морфологичният му строеж е…

Кистични заболявания на бъбреците – видове. Съвременни методи за диагностика и лечение

Тимев Ал., Панчев П., Симеонов П., Георгиев М., Янев Кр., Орманов Д., Димитров Пл., Василев В., Младенов Вл., Коцев Ю. Клиниката по Урология, УМБАЛ”Акександровска”, София РЕЗЮМЕ: Кистичните заболявания на бъбреците са често срещани в клиничната практика и изискват сериозно отношение , наблюдение и лечение , тъй като водят до прогресивн разрушаване на бъбречния паренхим. При…