Фотодинамична диагностика (PDD) при туморите на пикочния мехур

Ракът на пикочния мехур е едно от най-често срещаните малигнени заболявания в индустриално развитите страни и представляват приблизително 5-10% от всички ракови заболявания в Европa, САЩ и Австралия [1,2]. През 2000 година, в световен мащаб заболеваемостта е била 260000 при мъжете и 76000 при жените (Ferlay et al., 2001). В същото време, поради високата дългогодишна…

Диагностична и терапевтична стойност на повторната трансуретрална резекция при повърхностни карциноми на пикочния мехур

Петков Ц., Салтиров Ил., Петкова К. Клиника по ендоурология и ЕКЛ Катедра по урология и нефрология МБАЛ ВМА, гр. София   РЕЗЮМЕ Въведение: Трансуретралната резекция (ТУР) на туморите на пикочния мехур е стандартно лечение на повърхностните тумори, последвана или не от адювантна интравезикална химиотерапия или BCG терапия. Повторната ТУР при повърхностни карциноми на пикочния мехур…

Цистоскопия

Цистоскопията (от Cysto – п. мехур и Scopia – наблюдение) е основно и рутинно ендоскопско урологично изследване, при което със специален уред, наречен цисктоскоп, снабден с оптична система, се влиза през уретрата и се наблюдава директно и отвътре лигавицата на пикочния мехур. Цистоскопията е ендоскопски метод, който се използва за подпомагане на диагностицирането и проследяването на…

Цистопростатектомия – методи за уринна деривация, показания, предимства и недостатъци, резултати

Салтиров Ил., Драгиев Д., Николов Св., Василев Вл., Василев Д., Петков Ц., Петкова Kр. Катедра Урология и Нефрология МББАЛ – София, Военномедицинска академия РЕЗЮМЕ Въведение: Заместването на пикочния мехур с резервоар от илеум след радикална цистопростатектомия се явява разумно решение за повишаване на качеството на живот при селектирани пациенти. Предимствата се изразяват в липса на…

Рак на пикочния мехур – обща част

Ракът на пикочния мехур е едно от най-често срещаните злокачествени заболявания в индустриално развитите страни (заема четвърто място след ракът на простатата, белите дробове и дебелото черво) и представлява приблизително 5-10% от всички ракови заболявания в Европa, САЩ. Заболеваемостта от рак на пикочния мехур нараства с възрастта и е почти 3-4 пъти по-чест при мъжете…